Du bestämmer var du skall landa!.

Du har möjligheter att landa på alla flygplatser.
Du kan landa på alla flygplatser och snabbt komma i kontakt med hela världens utbud av snabba reguljära fördindelser som tar dig överallt, till alla destinationer på vår planet. Inga bilköer hindrar dig.

Du kan landa på tusentals landningsbanor som naturen har skapat.Naturen har skapat tusentals landningsbanor där du kan välja att landa exempelvis vid ditt hus vid havet, eller insjön, eller vid ditt eget sommarparadis. Allt vatten blir din tänkbara landningsbana!

Både privata och kommersiella har nytta av FleXam.

Hur skönt vore det inte att ta sitt egna flygplan och landa vid sitt sememsterparadis. FleXam svarar för det senaste i enkelhet då det gäller att flyga maskinen och den är extremt lättflugen genom sin geniala konstruktion.

Ett plan för kommersiellt utnyttjande.
FleXam kommer att finnas i en ren kommersiell version som vänder sig till brukare som diverse myndigheter, taxiflyg, eventföretag, etc.. ja alla företag som är intresserade av ett optimal amfibeflyplan av högsta klass.

Moduliserad högteknologisk konstruktion.

Moduliserad uppbyggnad
Genom moduliseringen kan delar tillverkas på flera ställen och varje del för sig kan moderniseras utan att påverka totalkonceptet, vilket leder till ett alltid modernt och uppdaterat flygplan i minsta detalj.

Enbart det bästa materialen för respektive modul
Genom moduliseringen kan vi specialanpassa komponenterna även vad det gäller materialval. Vi kan optimera respektive modul samtidigt som hela flygplanet optimeras. Ger avsevärt lägre produktionskonstnader.

“Ett nytt koncept för ett smart amfibieplan som tar dig dit du vill!”

Alla flygplatser.

Alla flygplatser blir tillgängliga
Du kan landa på alla flygplaser med planet. Det gör dig mycket flexibel.

Naturens alla flygplatser.

Naturens flygplatser.

Du får tillgång till allt vad naturen har skapat åt oss.

Flexam

Extrema flygegenskaper.

Inget plan har dessa flygegenskaper.
Extremt korta start och landnings-sträckor samt låg bränsleförbrukning.

Moduliserat uppbyggt.

Modernt uppbyggt.
Modultänkandet har fått slå igenom i hela flygplanets uppbyggnad.

“Flexam, kan ta dig dit du vill, på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Du bestämmer start och landningspunkt, vare sig det rör sig om land eller hav.”

Här finns vi

IDEDU KB
Box, 11142,

161 11 Bromma

Sweden
Telefon: 08 558 025 50
Mobol (Sten) 0704 222 100
E-mail: info@flexam.se

Blogga med oss

Du kan följa oss på bloggen och du kan komma i kontakt med oss på ett eneklt sätt.

 

Givetvis är vi tacksamma för ditt engageman i vårt projekt.

läs mera